Loading

Comments ( 3 )

  • Rodney Marsh

    Hi I’m Rodney Marsh if you need someone for kitchen to help volunteer I come my mobile number is 99104466

  • Fr. Charles Cordina

    Julian verament nammirak mhux biss ghall-att kbir u sabih tal-progett Dar Papa Frangisku, imma anki f’Dan il-mument iebes ghal bosta persuni vulnerabli fejn int mill-ewwel ghazilt li taghmel Dan il-gest tal-ikliet lill-familji u persuni fil-bzonn. Hu gest ta xhieda kbira fis-socjeta tallum. Nitlob ghalik halli l-Mulej jimlik bil-barka Tieghek u jaghtik is-sliem Tieghu. Fr. Charles

  • Fr R Wirth s.j.

    Well done. Great work. God bless you fr robbie wirth s,),

Leave a Comment